Statuten

Statuten van Bredase Culturele Vereniging “Polonia” Breda,  opgesteld op 11 juni 1990 bij de notaris  te Breda

 download hier >> Statuten in pdf <<

Status Stowarzyszenia Kulturalnego “Polonia” w Bredzie sporządzony u notarisza w języku holenderskim, dnia 11 czerwca 1990 roku w Bredzie.