Uitgelicht – Drukkerij Brabant

Al enige jaren heeft onze “Kurier” een gekleurde omslag. Dit is te danken aan Drukkerij Brabant. Misschien dat u deze drukkerij aan het Kerkpad no. 9 te Breda weet te vinden. U weet dat Polen kwalitatief hoog drukwerk leveren. Dat deden ze vroeger en dat is nu nog zo. Hoezo Polen??? Tijdens mijn gesprek met de huidige eigenaar van dit bedrijf de heer E. Sobieraj zag ik het schilderij met de beeltenis van zijn vader aan de muur.


Een waardering voor de oprichter van deze drukkerij. Hij is met Generaal Maczek als bevrijder naar Breda gekomen. Dus u begrijpt een bedrijf opgericht door een oud-strijder. De heer Sobieraj Sr. nam zijn kennis en scholing van fotolithografie mee naar Nederland. Hij was zelf een aantal jaren werkzaam in een drukkerij, voor hij in 1953 voor zichzelf begonnen. In een huis aan de Roy van Zuydewijnlaan werd het bedrijf uitgeoefend. Zijn schoonvader heeft hem als corrector voor de taaltechnische zaken in zijn bedrijf heel goed gesteund.


De zoon (huidige eigenaar van het bedrijf) huwde in 1972 met mevr. Snelders en in 1973, werd na rijp beraad en onderling overleg het bedrijf overgenomen. De ambitie om vader op te volgen zat reeds jong in zijn bloed. In alle vakanties en vrije uurtjes werd in het bedrijf gewerkt. Dat gaat zo bij een kleine zelfstandige. Om vaktechnisch een goede basis te hebben werd in Utrecht de Grafische school gevolgd.


En de praktijk werd daarna uitgeoefend bij een grote Drukkerij in Delft.
De overname was niet zonder problemen door juridische en fiscale wetgeving. Door vindingrijk en doorzetting werd het bedrijf gezamenlijk enige jaren voortgezet. En vader bereikt de AOW leeftijd. Jammer dat zijn gezondheid hem in de steek liet. Een operatie aan zijn hart in 1990 werd hem fataal. Vader overleed in 1990. Wat rest is heel goede herinneringen aan vader.


Zijn aard rustig vlijtig en nooit of heel zelden boos te krijgen, heeft E. Sobieraj geërfd van zijn vader. De 2 dochters zullen niet in de voetsporen van vader treden. Een goede studie waarbij taal niet aan papier wordt toevertrouwd maar persoonlijk wordt overgedragen (even snel verteld) geeft hun in dit vak zeer veel voldoening.

Drukkerij Brabant zal kwaliteit blijven leveren met voornamelijk reklame-en handelsdrukwerk. Zeker nog een aantal jaren. Want de heer Sobieraj jr. is geboren in 1949. Dus het duurt nog even voor de AOW leeftijd is bereikt. De herinnering aan vader is positief. Vooral de extra uurtjes die hij bezig was! Zo gaat dat bij een zelfstandige overnemer toen en nu nog. Want een eigen bedrijf met 2 medewerkers in deze tijd vergt veel activiteit en is zeker geen 36 urige werkweek. Maar de kwaliteit overwint dat is zeker.

Bedankt voor het leuke gesprek en succes gewenst voor de toekomst.

Ad Kuijl